Примена сличности на правоугли троугао

Аутор: Акош Харкаи, ОШ "Никола Тесла", Бачка Топола
Водитељ обуке: Биљана Косић
Година обуке: 2019.