Природни бројеви и дељивост

Аутор: Данјела Николић, ОШ "Свети Сава", Пирот
Водитељ обуке: Maja Karapandzic
Година обуке: 2019.