Природни ресурси на земљи. Појам,извори и коришћење енегије сунца,ветра и воде.

Аутор: Љиљана Пешић, ОШ "Митрополит Михаило", Сокобања
Водитељ обуке: Драгана Љубисављевић
Година обуке: 2019.