Производ два броја

Аутор: Игор Вукадиновић, ОШ "Сутјеска", Супње
Водитељ обуке: Биљана Марковић
Година обуке: 2019.