Промене које доносе годишња доба

Аутор: Сузана Мицек, ОШ "Јован Грчић Миленко", Беочин
Водитељ обуке: Вујадин Здравковић
Година обуке: 2019.