Променљиво праволинијско кретање

Аутор: Наташа Петковић, ОШ "Јован Стерија Поповић", Вршац
Водитељ обуке: Слађана Гранић
Година обуке: 2019.