Прости и сложени бројеви. Ератостеново сито. Растављање бројева на просте чиниоце.

Аутор: Ивана Крупниковић, ОШ "Јован Поповић", Крушевац
Водитељ обуке: Данијела Секулић
Година обуке: 2019.