Прости и сложени бројеви. Растављање природних бројева на просте чиниоце

Аутор: Марија Кузељевић, ОШ "Васа Стајић", Нови Сад
Водитељ обуке: Андреј Трифковић
Година обуке: 2019.