„Прва бразда“ , Милован Глишић , утврђивање

Аутор: Невена Кресоје, ОШ "Паја Јовановић", Вршац
Водитељ обуке: Зоран Киш
Година обуке: 2019.