"Првак", Десанка Максимовић

Аутор: Зорица Ераковић , ОШ "Жика Поповић", Владимирци
Година обуке: 2020.