„Првак“, Десанка Максимовић

Аутор: Ивана Станојевић, ОШ "Моша Пијаде", Мало Црниће
Водитељ обуке: Весна Миленковић
Година обуке: 2019.