Прве људске заједнице – човек као део природе и друштва

Аутор: Александар Васиљевић, ОШ "Бранислав Нушић", Смедерево
Водитељ обуке: Весна Миленковић
Година обуке: 2019.