Рад са мултимедијалним презентацијама

Аутор: Сања Јовић, ОШ "Коста Трифковић", Нови Сад
Водитељ обуке: Јелена Дакић
Година обуке: 2019.