Рад са сликама

Аутор: Невена Ђокић, ОШ "Скадарлија", Београд (Стари Град)
Година обуке: 2020.