Рад са текстуалним документима

Аутор: Јелена Аврамовић, ОШ "Соња Маринковић", Нови Сад
Водитељ обуке: Татјана Тодоровић
Година обуке: 2019.