Разломци: 1/2, 1/4, 1/10

Аутор: Мерсија Качапор, ОШ "Рифат Бурџовић Тршо", Тутин
Водитељ обуке: Биљана Марковић
Година обуке: 2019.