Разноврсност природе; Опасности и непогоде

Аутор: Јасмина Живановић, ОШ "Светозар Марковић", Крагујевац
Водитељ обуке: Драган Раковић
Година обуке: 2019.