Разноврсност животиња у окружењу

Аутор: Милена Шеган, ОШ "Јанко Катић", Рогача
Водитељ обуке: Марко Ћосић
Година обуке: 2019.