Reported Speech - Statements (Пренесени говор Обавештајних реченица)

Аутор: Радован Банашевић, ОШ "Шарски одред", Севце
Година обуке: 2020.