Ресурси и производња

Аутор: Ивица Пумпаловић, ОШ "Илија Бирчанин", Београд (Земун)
Водитељ обуке: Гордана Шиндик
Година обуке: 2019.