Римски бројеви I, V и X

Аутор: Љубица Поповић, ОШ "Ратко Митровић", Београд (Нови Београд)
Водитељ обуке: Предраг Стевановић
Година обуке: 2019.