Род и број именица

Аутор: Сања Петровић, ОШ "Сремски фронт", Шид
Водитељ обуке: Наташа Миљановић
Година обуке: 2019.

error: Content is protected !!
error: Content is protected !!