Ротација Земље и њене последице

Аутор: Бошко Путниковић, ОШ "Симеон Араницки", Стара Пазова
Година обуке: 2020.