С целим бројевима кроз Стари век- пројектни задатак

Аутор: Мирјана Милановић, ОШ "Лаза Костић", Београд (Нови Београд)
Водитељ обуке: Дубравка Томић
Година обуке: 2019.