Сабирање бројева (64 + 23)

Аутор: Тања Марковић, ОШ "Бата Булић", Петровац на Млави
Водитељ обуке: Славица Гомилановић
Година обуке: 2019.