Сабирање и одузимање бројева до 100

Аутор: Андријана Нешић, ОШ "Душан Поповић", Белушић
Водитељ обуке: Емина Илић
Година обуке: 2019.