Сабирање разломака различитих именилаца

Аутор: Maja Жикић, ОШ "Вук Караџић", Пожаревац
Година обуке: 2020.