Саобраћајна сигнализација - изглед и правила поступања

Аутор: Гордана Пантић Мићић, ОШ "Попински борци", Врњачка Бања
Водитељ обуке: Ивица Жупањац
Година обуке: 2019.