Saying sentences with He's / She's

Аутор: Јелена Гојковић, ОШ "Драган Ђоковић Уча", Лађевци
Година обуке: 2020.