"Село" - Јован Дучић

Аутор: Наташа Полић, ОШ "Раде Кончар", Београд (Земун)
Година обуке: 2020.