"Септембар", Душко Костић

Аутор: Милица Гајић, ОШ "Јован Цвијић", Дебрц
Година обуке: 2020.