Сибиларизација

Аутор: Мирза Фортић, ОШ "Рифат Бурџовић-Тршо", Нови Пазар
Водитељ обуке: Срђан Станчић
Година обуке: 2019.