Скуп природних бројева

Аутор: Ана Здравковић, ОШ "Свети Сава", Бачка Паланка
Водитељ обуке: Наташа Миљановић
Година обуке: 2019.