Скуповне операције

Аутор: Станица Зекић, ОШ "Краљ Александар I", Пожаревац
Водитељ обуке: Славица Гомилановић
Година обуке: 2019.