Скуповне операције

Аутор: Блаженка Тимко Станковић, ОШ "Јован Јовановић Змај", Ђурђево
Водитељ обуке: Бранислава Цуцић Топалов
Година обуке: 2019.