Сличност троуглова

Аутор: Јована Николић, ОШ "Вук Караџић", Витошевац
Година обуке: 2020.