Слободно компоновање – ритам

Аутор: Ирена Палечек Радмановић, ОШ "Гаврило Принцип", Београд (Земун)
Водитељ обуке: Мира Кашерић
Година обуке: 2019