Смрт војводе Пријезде, народна епска песма

Аутор: Мирјана Маринковић, ОШ "Милица Павловић", Чачак
Година обуке: 2020.