Сналажење у насељу

Аутор: Далиборка Путић Бераров, ОШ "Вук Караџић", Зрењанин
Водитељ обуке: Гордана Рацков
Година обуке: 2019.