Штампана слова Ц и Џ, именице (комбиновано одељење-1 и 3 разред)

Аутор: Светлана Томић, ОШ "Вук Караџић", Пирот
Водитељ обуке: Милица Андоновић
Година обуке: 2019.