Штампана слова ћирилице- Почетно читање и писање; Штампана слова Зз и Вв;

Аутор: Иванка Иванковић, ОШ "Наталија Нана Недељковић", Грошница
Водитељ обуке: Драган Раковић
Година обуке: 2019.