Штампана слова: Кк, Ж ж, Х х

Аутор: Сузана Мишковић, ОШ "Милош Црњански", Нови Сад
Водитељ обуке: Александар Мамић
Година обуке: 2019.