Штампана слова латинице S и Š

Аутор: Јасмина Обрадовић, ОШ "Жика Поповић", Владимирци
Година обуке: 2020.