Штампано слово О - обрада

Аутор: Иван Станојловић, ОШ "Вељко Влаховић", Нови Сад
Година обуке: 2020.