Текстуални задаци

Аутор: Светлана Петковић, ОШ "Драгиша Михајловић", Крагујевац
Водитељ обуке: Милош Милосављевић
Година обуке: 2019.