Тема: Сналажење у простору и времену; Наставна јединица: Делови дана

Аутор: Весна Николовска, ОШ "Доситеј Обрадовић", Пожаревац
Водитељ обуке: Мирко Михајловић
Година обуке: 2019.