Троугао - систематизација

Аутор: Дејан Радовановић, ОШ "Таковски устанак", Таково
Година обуке: 2020.