Удруживање ћелија у колоније

Аутор: Златка Тошић, ОШ "Милоје Чиплић", Нови Бечеј
Водитељ обуке: Исидора Пап
Година обуке: 2019.