Угрожена и заштићена подручја у Србији

Аутор: Горица Вељић, ОШ "Милан Муњас", Уб
Водитељ обуке: Немања Гмизић
Година обуке: 2019.