Употреба великог почетног слова

Аутор: Дијана Коцкаревић, ОШ "Мирослав Антић", Футог
Година обуке: 2020.